Sonuçlar

Beyin Felci

Beynin nöroplastisite özelliği temel alınarak geliştiridğimiz SAS-Life Dinleti Programı beynin ilgili merkezlerini kulaklıklar aracılığıyla çeşitli ses, ton, konuşma ve müzik ile uyararak kişinin yaşam kalitesinde bir fark yaratır.

Duygudurum Bozuklukları

SAS Life Dinleti Programlarımız; duygusal bozukluklar neticesinde işlevini yitiren bazı beyin bölümlerini yeniden harekete geçirebilmeyi amaçlar. Program kulaklıklar aracılığıyla dinletiler şeklinde gerçekleşir ve düşünme, mantık, planlama, konuşma, davranış ve beden kontrolü gibi merkezleri uyararak sağ ve sol beyin iletişimini güçlendirir beynin bütün olarak çalışmasını destekler. Ayrıca SAS Life Programı solunum ritmi, nabız sayısı, kan basıncı gibi fizyolojik olaylara da olumlu etki yapar. Böylece kişinin yaşam kalitesi artmış olur.

Bilişsel Bozukluklar

Yaşın ilerlemesiyle beraber beyin yapısında oluşan değişikliklerle çeşitli işlevsel bozukluklar ortaya çıkar. Bu işlev bozuklukları kişilerin hayatında sıkça rastlanan demans, alzheimer, hafif kognitif bozukluğu olarak kendini gösterebilir.

Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı