SAS-Life Dinleti Programı

SAS-Life Dinleti Programı, yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan dikkatsizlik, unutkanlık, anlama ve ifade güçlüğü gibi bilişsel bozukluklarda ve İnme, Serebral Palsi gibi durumlara yönelik ana akım rehabilitasyon süreçlerinde yardımcı bir uygulama olarak kullanılabilir. Her bir program danışanın ihtiyacına göre tasarlanır. Uygulama seans saatleri ve günleri bireyin durumuna göre belirlenir.

Beyin Felci

Beynin nöroplastisite özelliği temel alınarak geliştiridğimiz SAS-Life Beyin Eğitim Programı beynin ilgili merkezlerini kulaklıklar aracılığıyla çeşitli ses, ton, konuşma ve müzik ile uyararak kişinin yaşam kalitesinde bir fark yaratır.

Duygudurum Bozuklukları

SAS-Life Dinleti Programlarımız; duygusal bozukluklar neticesinde işlevini yitiren bazı beyin bölümlerini yeniden harekete geçirebilmeyi amaçlar.

Bilişsel Bozukluklar

SAS-Life Beyin Eğitim Programı, yaşlanmaya bağlı olarak bireyin hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen demans, alzheimer, hafif kognitif bozukluğu gibi hastalıklardan kaynaklı değişiklikleri azaltmak için kişiye özel müzik dinleti programlarından oluşur.


Makaleler

Arama